EnneaVisie.nl; Ineke Versteijlen

Achtergrond

Ineke Versteijlen

Ineke VersteijlenIn mijn leven heb ik een aantal pieken, maar ook dieptepunten gekend, die me in hoge mate met mezelf geconfronteerd hebben. Dit heeft ertoe geleid dat ik al op jonge leeftijd op zoek ben gegaan inzicht in mezelf en anderen te krijgen en dat ik me in verschillende psychologische benaderingswijzen ben gaan verdiepen, waaronder het enneagram.

Toen ik hiermee voor het eerst in aanraking kwam, is dit van grote betekenis geweest voor mijn ontwikkelingsproces. Het ontdekken van mijn eigen persoonlijkheidstype en dat van anderen was een echte eye-opener; ik kreeg er inzichten door die geen enkel ander systeem mij tot dusver had geboden en die de drijvende kracht zijn geweest achter mijn groeiproces. Centraal thema in dit proces was de ontwikkeling van leven in mijn hoofd, naar leven vanuit mijn gevoel, passie en intuÔtie. Van doen wat moet, naar doen wat ik van binnenuit wil.

Zelf heb ik het enneagram ervaren als een van de meest effectieve, praktisch toepasbare methoden van persoonlijke ontwikkeling. Mijn enthousiasme hierover is dan ook mijn voornaamste motivatie om me bij het begeleiden van cliŽnten te specialiseren in het enneagram. Een andere drijfveer is dat ik vanuit mijn eigen ervaringen graag iets voor anderen wil betekenen. Ik weet hoe het is om pijn te doorleven en van daaruit een groeiproces door te maken en dat stelt mij dan ook in staat anderen makkelijker in hun proces aan te voelen en op hen af te stemmen.

De kernwoorden bij mijn manier van werken zijn: empathisch, betrokken, ondersteunend, integer, open, eerlijk, verantwoordelijk, doelgericht, enthousiasmerend.