EnneaVisie.nl; Ineke Versteijlen

Informatie

Je privé- en werkrelaties verbeteren

Zoals ieder mens heb jij ook vanaf je prilste jeugd je eigen visie op de werkelijkheid ontwikkeld en daar ben je zo aan gewend geraakt, dat je denkt dat het dé werkelijkheid is. Je kunt je vaak niet voorstellen dat andere mensen een andere kijk hebben. Het enneagram laat je echter zien dat er naast jouw belevingswereld nog acht andere bestaan. In relatie met anderen wordt duidelijk hoezeer we van elkaar kunnen verschillen: in hoe we naar de wereld kijken, onze waarden, drijfveren, denk-, gevoels- en reactiepatronen, welke keuzen we maken. Deze verschillende belevingswerelden worden door het enneagram op een zó diepgaande wijze omschreven, dat je letterlijk de wereld van een ander enneagramtype kunt ingaan en ervaren hoe het van binnenuit is om dat type te zijn. Dan zie je dat ieder type zijn kwaliteiten en beperkingen heeft en dat het ene type dus niet beter is dan het andere.

Een veel gehoorde reactie van mensen is dan ook dat dit inzicht hen milder en begripvoller maakt naar zichzelf en naar anderen en dat het de kwaliteit van hun relaties, zowel privé als op hun werk, ten goede komt.

Wil je meer weten? Klik dan hier op typeringsgesprek of workshops.