EnneaVisie.nl; Ineke Versteijlen

Informatie

Jezelf écht leren kennen

Wil je graag jezelf beter leren kennen? Verlang je ernaar te weten wie je wérkelijk bent? Heb je er behoefte aan de kwaliteit van je leven te verbeteren? Dan is het enneagram een bijzonder effectief instrument om je bij deze ontdekkingsreis te ondersteunen.

Zelfkennis staat centraal in het enneagram. Echte zelfkennis is van onschatbare waarde om jezelf te behoeden voor zelfbedrog. Om tot deze zelfkennis te komen begint het werken met het enneagram met het ontdekken van jouw persoonlijkheidstype. Als je eenmaal weet wat jouw enneagramtype is, begrijp je niet alleen beter hoe je denkt, voelt en reageert, maar vooral wat je innerlijke drijfveren zijn. Wat drijft je diep van binnen om de dingen te doen die je doet? Deze diepliggende motivatie is onbewust en daarom zul je eerst hiernaar op zoek moeten gaan voordat je je van je automatische patronen kunt losmaken. Hoe komt het bijvoorbeeld dat je bij een nieuw project op je werk meteen beren op de weg ziet, of dat je er zo op gericht bent alles helemaal perfect te doen? Of dat je aandacht gaat naar het controleren van je omgeving, of naar wat anderen nodig hebben? Kennis van je enneagramtype kan je hierin zeer verhelderende inzichten geven, die je direct in je werk en leven kunt toepassen.

Wil je meer weten? Klik dan hier op typeringsgesprek of workshops.